Grafisk arbeid (faste priser):

• Logo: 4 900,-
• Profilprogram: 6 900,- 
   (Logo, visittkortmal, 1 str. konvolutter, brevark)
• Vindusdekor: 4 900,-
• Flyer, 1-sidig: 3 900,-
• Brosjyre 4-sider: 4 900,-
• Plakat eller annonse: 3 900,-
• Nettbanner 3 900,-
  (evt flash kommer i tillegg)
• Design og oppsett av nettsider: 7 900,-
  
(Laget på wix.com nettbaserte plattform. Dersom nettsiden
   krever større implementeringer eller har mange undersider,
   vil prisen bli høyere. Øvrige tilrettelegginger og kobling til
   eget domene  kommer i tillegg. Ta kontakt for mer info.)


NB: Prisene inkluderer 2 korrekturrunder og overføring til
trykkeri/media,
og forutsetter at oppdragsgiver selv leverer
tekst og bilder som skal med.

Eventuelle møter, reiser og trykkekostnader kommer i tillegg.
Prisene er eks mva.

 

 

 

Tekstarbeid (faste priser):

• Tekst/innhold nettside: 7 900,-
• Intervju/artikkel kunde-/produktmagasin: 5 900,- (ca 3500 tegn)
• Suksesshistorie kunde/bedrift: 4 900,- (ca 2500 tegn)
• Brosjyretekst (4 s): 4 900,-
• Firma- og produktpresentasjon ppt: 5 900,-

• Tekstvask, tekstbearbeiding brosjyre (4s): 3 900,-
• Småtekst, forord, flyer: 1 500,-

NB: Prisene inkluderer 2 korrekturrunder og overføring til
trykkeri/media. Eventuelle møter, reiser og trykkekostnader
kommer i tillegg. Prisene er eks mva.

 

Vi jobber på timesbasis til kun kr 690 pr time (eks mva). Alternativt tilbyr vi arbeid til faste priser (se prisliste nedenfor).